ALV 14 juni 2021 (gewijzigde datum i.v.m. EK Voetbal!)

1 juni 2021 19:45


Het bestuur van FC Lewenborg nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 14 juni 2021 aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt gehouden in de kantine van FC Lewenborg.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ALV 03-11-2020

4. Verkiezing bestuursleden:

  • Aftredend voorzitter Jarno vd Berg (niet herkiesbaar)
  • Aftredend voorzitter Johan Hamstra (herkiesbaar)
  • Benoeming voorzitter Mathijs de Rijber

 

Voorstel nieuwe bestuursleden:

(Tegen) kandidaten dienen zich 24 uur voorafgaand aan de vergadering te melden bij de secretaris. Deze leden moeten worden gesteund door ten minste drie leden van FC Lewenborg.

 

5. Jaarverslag hoofdbestuur, Jeugdbestuur en Technische commissie

PAUZE

6. Wijziging contributie 2021 – 2022

7. Vaststelling begroting 2021 – 2022

8. Rondvraag en sluiting

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!